Онлайн форум
Denmark
Denmark

dkk/usd

0.1606
Live Rate
0 (0.63%)
промяна
27 November 2020
път 20:50:08
0 (1.07%)
Промяна / 3 месец
0 (8.96%)
Промяна / 6 месец
0 (9.03%)
Годишни колебания

18 Karat Gold

268
Live Rate
1 (0.37%)
промяна
27 November 2020
път 11:01:40
22 (7.59%)
Промяна / 3 месец
8 (2.90%)
Промяна / 6 месец
33 (14.04%)
Годишни колебания

OMX Copenhagen Benchmark

1,991
Live Rate
25 (1.25%)
промяна
27 November 2020
път 20:03:14
152 (8.28%)
Промяна / 3 месец
340 (20.63%)
Промяна / 6 месец
432 (27.73%)
Годишни колебания

Denmark

индикатор Стойност предишен ниско Високо промяна Промяна% път диаграма
Nykredit Invest Taktisk Allokering 183.9 184.16 183.9 184.16 0.05 0.03% 2020/11/27 път 16:31
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 280.44 281.3 280.44 281.3 0.56 0.20% 2020/11/27 път 16:31
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1014.53 - 1014.53 1014.53 0.01 0.00% 2020/11/27 път 16:31
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 954.41 - 954.41 954.41 0.65 0.07% 2020/11/27 път 16:31
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 161.65 162.03 161.65 162.03 0.00 0.00% 2020/11/27 път 16:31
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.52 98.49 98.49 98.52 0.02 0.02% 2020/11/27 път 16:31
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 134.73 - 134.73 134.73 0.26 0.19% 2020/11/27 път 16:31
Danske Invest Mix KL 168.26 - 168.26 168.26 0.34 0.20% 2020/11/27 път 2:01
ValueInvest Global KL 214.3 - 214.3 214.3 0.85 0.40% 2020/11/27 път 2:01
LI Obligationer USA KL 106.88 - 106.88 106.88 0.08 0.07% 2020/11/27 път 2:01
Maj Invest Value Aktier 146.59 - 146.59 146.59 1.29 0.89% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Basis 2 Acc 157.32 - 157.32 157.32 0.17 0.11% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Basis 3 Acc 161.94 - 161.94 161.94 0.33 0.20% 2020/11/27 път 2:01
BankInvest Danske Aktier A 115.97 - 115.97 115.97 0.67 0.58% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Global Stars 130.24 - 130.24 130.24 0.10 0.08% 2020/11/27 път 2:01
Sydinvest Balanceret Udb A 107.83 - 107.83 107.83 0.17 0.16% 2020/11/27 път 2:01
Sydinvest Konservativ Udb A 103.73 - 103.73 103.73 0.10 0.10% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Stabile Aktier 109.76 - 109.76 109.76 0.42 0.38% 2020/11/27 път 2:01
C WorldWide Globale Aktier KL 809.98 - 809.98 809.98 5.74 0.71% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Global Enhanced 125.53 - 125.53 125.53 0.22 0.18% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Global Indeks KL 110.82 - 110.82 110.82 0.38 0.34% 2020/11/27 път 2:01
Jyske Invest Globale Aktier KL 93.92 - 93.92 93.92 0.32 0.34% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Emerging Markets 158.8 - 158.8 158.8 1.04 0.66% 2020/11/27 път 2:01
Nykredit Invest Balance Moderat 255.67 - 255.67 255.67 0.33 0.13% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 118.46 - 118.46 118.46 0.09 0.08% 2020/11/27 път 2:01
Nykredit Invest Balance Defensiv 238.46 - 238.46 238.46 0.19 0.08% 2020/11/27 път 2:01
Jyske Invest Lange Obligationer KL 100.62 - 100.62 100.62 0.02 0.02% 2020/11/27 път 2:01
Nykredit Invest Korte Obligationer 99.99 - 99.99 99.99 0.04 0.04% 2020/11/27 път 2:01
Nykredit Invest Lange obligationer 185.8 - 185.8 185.8 0.01 0.01% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 108.52 - 108.52 108.52 0.01 0.01% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 228.7 - 228.7 228.7 2.25 0.99% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc 259.01 - 259.01 259.01 0.63 0.24% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 109.27 - 109.27 109.27 0.06 0.05% 2020/11/27 път 2:01
PFA Invest Mellemlange Obligationer 101.94 - 101.94 101.94 0.01 0.01% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest North America Enhanced 139.96 - 139.96 139.96 0.37 0.27% 2020/11/27 път 2:01
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 88.32 - 88.32 88.32 0.01 0.01% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 166.73 - 166.73 166.73 0.01 0.01% 2020/11/27 път 2:01
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 189.79 - 189.79 189.79 0.63 0.33% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 114.44 - 114.44 114.44 0.10 0.09% 2020/11/27 път 2:01
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 120.04 - 120.04 120.04 0.10 0.08% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 133.84 - 133.84 133.84 0.49 0.37% 2020/11/27 път 2:01
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 100.34 - 100.34 100.34 0.08 0.08% 2020/11/27 път 2:01
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 177.7 - 177.7 177.7 0.76 0.43% 2020/11/27 път 2:01
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 109.31 - 109.31 109.31 0.31 0.28% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 102.45 - 102.45 102.45 0.12 0.12% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 108.16 - 108.16 108.16 0.10 0.09% 2020/11/27 път 2:01
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 119.55 - 119.55 119.55 0.46 0.39% 2020/11/27 път 2:01
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 174.75 - 174.75 174.75 0.73 0.42% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 94.33 - 94.33 94.33 0.08 0.08% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 103.16 - 103.16 103.16 0.05 0.05% 2020/11/27 път 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.75 - 101.75 101.75 0.06 0.06% 2020/11/27 път 2:01
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 167.78 - 167.78 167.78 0.70 0.42% 2020/11/27 път 2:01
LD Vælger 340.67 - 340.67 340.67 0.11 0.03% 2020/11/27 път 1:31
Formuepleje Safe 184.59 - 184.59 184.59 0.56 0.30% 2020/11/27 път 1:31
Formuepleje Penta 255.41 - 255.41 255.41 0.99 0.39% 2020/11/27 път 1:31
PFA Invest Balance A 114.86 - 114.86 114.86 0.13 0.11% 2020/11/27 път 1:31
PFA Invest Balance B 136.61 - 136.61 136.61 0.13 0.10% 2020/11/27 път 1:31
LD Aktier & Obligationer 221.84 - 221.84 221.84 0.08 0.04% 2020/11/27 път 1:31
LI Obligationer Europa 99.59 - 99.59 99.59 0.04 0.04% 2020/11/27 път 1:31
Formuepleje LimiTTellus 197.56 - 197.56 197.56 0.93 0.47% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Engros USA KL 116.84 - 116.84 116.84 0.54 0.46% 2020/11/27 път 1:31
Nykredit Alpha Alternativer 124.96 - 124.96 124.96 0.01 0.01% 2020/11/27 път 1:31
BLS Invest Globale Aktier KL 2131.57 - 2131.57 2131.57 1.60 0.08% 2020/11/27 път 1:31
Nordea Invest Emerging Stars 143.78 - 143.78 143.78 1.63 1.15% 2020/11/27 път 1:31
BLS Invest Globale Aktier Akk 2113.01 - 2113.01 2113.01 1.06 0.05% 2020/11/27 път 1:31
BankInvest Danske Aktier Akk A 174.92 - 174.92 174.92 1.02 0.59% 2020/11/27 път 1:31
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 139.5 - 139.5 139.5 0.13 0.09% 2020/11/27 път 1:31
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 191.28 - 191.28 191.28 0.78 0.41% 2020/11/27 път 1:31
Nordea Invest Portefølje Aktier 151.14 - 151.14 151.14 0.48 0.32% 2020/11/27 път 1:31
LI Obligationer Emerging Markets 97.98 - 97.98 97.98 0.38 0.39% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Mix Obligationer KL 104.3 - 104.3 104.3 0.10 0.10% 2020/11/27 път 1:31
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL 166.15 - 166.15 166.15 0.33 0.20% 2020/11/27 път 1:31
Nordea Invest Portefølje Flexibel 193.89 - 193.89 193.89 0.24 0.12% 2020/11/27 път 1:31
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 168.16 - 168.16 168.16 0.38 0.23% 2020/11/27 път 1:31
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer 110.3 - 110.3 110.3 0.04 0.04% 2020/11/27 път 1:31
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 155.68 - 155.68 155.68 0.40 0.26% 2020/11/27 път 1:31
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 113.97 - 113.97 113.97 0.02 0.02% 2020/11/27 път 1:31
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 114.51 - 114.51 114.51 0.46 0.40% 2020/11/27 път 1:31
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 100.16 - 100.16 100.16 0.02 0.02% 2020/11/27 път 1:31
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 204.07 - 204.07 204.07 0.10 0.05% 2020/11/27 път 1:31
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 126.11 - 126.11 126.11 0.25 0.20% 2020/11/27 път 1:31
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 119.66 - 119.66 119.66 0.24 0.20% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 124.12 - 124.12 124.12 0.15 0.12% 2020/11/27 път 1:31
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 273.76 - 273.76 273.76 1.01 0.37% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 120.88 - 120.88 120.88 0.39 0.32% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 125.22 - 125.22 125.22 0.31 0.25% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.91 - 105.91 105.91 0.11 0.10% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 103.59 - 103.59 103.59 0.10 0.10% 2020/11/27 път 1:31
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 175.16 - 175.16 175.16 0.61 0.35% 2020/11/27 път 1:31
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 136.78 - 136.78 136.78 0.02 0.01% 2020/11/27 път 1:31
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 102.58 - 102.58 102.58 0.00 0.00% 2020/11/26 път 2:01
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 559733.33 - 559733.33 559733.33 0.00 0.00% 2020/11/26 път 1:31
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.74 - 103.74 103.74 0.00 0.00% 2020/11/26 път 1:31
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 290.281 - 290.281 290.281 0.00 0.00% 2020/11/23 път 16:31
Sparinvest Value Aktier KL A 462.98 - 462.98 462.98 0.00 0.00% 2020/11/23 път 16:31
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 103.425 - 103.425 103.425 0.00 0.00% 2020/11/23 път 16:31
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.508 - 112.508 112.508 0.00 0.00% 2020/11/23 път 16:31
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 140.945 - 140.945 140.945 0.00 0.00% 2020/11/23 път 16:31
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 385.82 - 385.82 385.82 0.00 0.00% 2020/11/21 път 7:01
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1405.67 - 1405.67 1405.67 0.00 0.00% 2020/11/21 път 7:01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 693.11 - 693.11 693.11 0.00 0.00% 2020/11/21 път 7:01
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 142.73 - 142.73 142.73 0.00 0.00% 2020/11/14 път 1:31
Danske Invest Teknologi KL 142.58 - 142.58 142.58 0.00 0.00% 2020/11/12 път 2:01
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 31710.57 - 31710.57 31710.57 0.00 0.00% 2020/11/12 път 2:01
Danica Balance 100% Offensiv 26320.28 - 26320.28 26320.28 0.00 0.00% 2020/11/10 път 2:01
Maj Invest Globale Obligationer 106.56 - 106.56 106.56 0.00 0.00% 2020/11/07 път 2:01
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 110.25 - 110.25 110.25 0.00 0.00% 2020/11/07 път 2:01
BankInvest Optima 55 Akk. KL 165.95 - 165.95 165.95 0.00 0.00% 2020/11/05 път 1:30
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 97.93 - 97.93 97.93 0.00 0.00% 2020/10/30 път 2:01
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 108.771 - 108.771 108.771 0.00 0.00% 2020/10/06 път 13:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% 2020/09/24 път 22:31
Handelsinvest Nordamerika 251.61 - 251.61 251.61 3.91 1.55% 2020/09/09 път 2:30
Handelsinvest Danske Obligationer 104.49 - 104.49 104.49 0.03 0.03% 2020/09/09 път 2:30
Danske Invest Danmark Fokus 343.95 - 343.95 343.95 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Engros Global KL 179.18 - 179.18 179.18 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
BankInvest Basis Globale Aktier A 305.85 - 305.85 305.85 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Nordea Invest Globale Obligationer 104.5 - 104.5 104.5 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 139.31 - 139.31 139.31 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 611.76 - 611.76 611.76 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Global StockPicking NOK 205.56 - 205.56 205.56 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.7 - 89.7 89.7 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 102.6 - 102.6 102.6 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 79.42 - 79.42 79.42 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 140.35 - 140.35 140.35 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 228.05 - 228.05 228.05 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1094.65 - 1094.65 1094.65 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 60.45 - 60.45 60.45 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 136.47 - 136.47 136.47 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 110.19 - 110.19 110.19 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 120.7 - 120.7 120.7 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 102.95 - 102.95 102.95 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 104.51 - 104.51 104.51 0.00 0.00% 2020/09/01 път 23:31
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1170.09 - 1170.09 1170.09 0.00 0.00% 2020/09/01 път 14:31
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1450.13 - 1450.13 1450.13 0.00 0.00% 2020/09/01 път 14:31
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.79 - 9.79 9.79 0.00 0.00% 2020/08/31 път 23:31
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 106.42 - 106.42 106.42 0.00 0.00% 2020/08/12 път 23:31
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 - 149.37 149.37 0.00 0.00% 2020/07/09 път 23:31
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 - 164.76 164.76 0.00 0.00% 2020/06/10 път 2:30
Danske Invest USA KL DKK d 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% 2020/06/10 път 2:30
Danske Invest Europa Indeks KL 91.81 - 91.81 91.81 0.00 0.00% 2020/06/10 път 2:30
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 76.3 - 76.3 76.3 0.00 0.00% 2020/06/10 път 2:30
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 97.55 - 97.55 97.55 0.00 0.00% 2020/06/10 път 2:30
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 - 142.48 142.48 0.00 0.00% 2020/06/03 път 23:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 - 101.24 101.24 0.00 0.00% 2020/05/05 път 23:31
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 - 80.27 80.27 1.22 1.54% 2020/03/26 път 2:00
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 91.321 - 90.329 91.321 0.00 0.00% 2020/03/18 път 19:01
Formuepleje Epikur 208.24 - 208.24 208.24 0.00 0.00% 2020/03/06 път 1:00
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 - 116.07 116.07 0.00 0.00% 2020/02/22 път 1:01
Danske Invest USA KL NOK 271.2 - 271.2 271.2 0.00 0.00% 2020/01/30 път 6:03
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% 2020/01/18 път 11:35
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% 2020/01/16 път 1:02
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% 2019/12/28 път 6:02